VI VÄRNAR OM MILJÖN

Miljöpolicy

Kode Plåt följer inte bara miljölagstiftningen, vi jobbar ständigt för att höja ribban så att vi kan bygga på ett så energieffektivt sätt och alltid med hållbarhet i fokus. Detta gör vi bland annat genom att ha en väldigt bra produktkännedom, kontinuerlig dialog med leverantörer och internutbildning. Vi jobbar ständigt med att minska och förebygga föroreningar för att begränsa påverkan för människa, djur och natur.

Vi på Kode Plåt gör detta genom att vi ständigt jobbar efter dessa fem värden:

    1. Vi skall ha god kännedom av rådande miljölagstiftning.
    2. Genom kontinuerlig utbildning vill vi bli branschledande när det gäller att jobba på ett miljöetiskt sätt.
    3. Vi använder material som har så lite negativ inverkan på miljön som möjligt.
    4. Vi använder vårt material på ett resurssmart sätt och källsorterar och återvinner allt spillmaterial.
    5. Vi ser ständigt över vår transport av material genom att ha större lagerhantering och att välja klimatsmartare lösningar och mer lokala leverantörer.