KODE PLÅT SERVICE

Tel +46 303 948 36

info@kodeplat.se

Vi utför...

Reparationer på alla typer av tak

Rensning av vattengångar

Justering och byte av tegel, papp & plåt

Fasadarbeten

Fogning

Snöskottning av tak

Fågelsanering

Villaentreprenader

Fasad & takarbeten med lift

...och mycket mer

Ring oss direkt

Håkan Ulvqvist

0739-61 90 13

Per-Åke Karlsson

0739-61 90 12

Patrik Henriksson

0739-60 96 70

Lennart Mattsson

0739-61 90 10

Kode Plåt AB Serviceavdelning är den del av företaget som vänder sig till dig med akut behov av en serviceplåtslagare.

Ring plåtslagaren direkt, inga mellanhänder. Vi har mångårig erfarenhet av alla typer av byggnadsplåtslageri och kan snabbt hjälpa Er vid akuta problem med tak och fasader.

Förutom akut hjälp vid läckage utför vi plåtmålning, snöskottning samt alla typer av plåtslageriarbeten.

Vi ombesörjer även hantverkshjälp för alla typer av följdskador vid läckage.

Vi utför kontrollbesiktning av tak och fasader enligt PLR (Plåtslageriernas Riksförbund) besiktningsprotokoll med kostnadsförslag på åtgärder till följd av besiktningen.

Vi erbjuder avtal där vi ser över Ert tak vår och höst, rensar rännor och lämnar ett protokoll över konditionen på taket med kostnadsförslag på ev. åtgärder (ett bra redskap åt förvaltare i budgetarbetet).

Är du intresserad av avtal, kontakta

Bengt-Åke Bengtsson telefon 0739-60 96 61.

Kvalitetssäkring enligt PLR.

Samtliga medarbetare har utbildning i heta arbeten.

Kode Plåt Service AB

Stålverksgatan 6

417 07 Göteborg

 

TEL 031-22 90 55

E-POST service@kodeplat.se

KODE PLÅT AB

Bilgatan 9B  |  SE-442 40 KUNGÄLV

Tel +46 303 948 36  |  Fax +46 303 948 36

info@kodeplat.se

KODE PLÅT STÖDJER

Tove Lind

Skälderviken Badminton

KAREBY IS Damlag