Service

Vår serviceavdelning sköter samtliga avtalskunder med allt från större RAM-avtal till mindre arbeten för byggnads- och bostadsbolag och föreningar.

 

Vi utför bland annat:

  • Smidesarbeten och specialarbeten i olika omfattning för bl.a takräcken, grindar och takdekorationer.

  • Snöröjning på tak.

  • Svåråtkomliga arbeten där byggnadsställning eller kran inte är ett praktiskt eller ekonimiskt gott alternativ.

  • Installation av fönsterplåtar.

  • Översyn, kontroll och rengöring av bl.a vattenavrinning, takpapp, rännor, takluckor och ventilation.

  • Alla typer av plåtrepationer.